Kronstadtunnelen – fra tog til gang- og sykkeltrafikk. Illustrasjon Bybanen Utbygging.