Førstesidesoppslaget i Bergens Arbeiderblad 12. juni 1934.