Brennevinspenger og bergensernes slendrian ga Landås landets mest moderne bibliotek

Dette bildet tok fotograf Rolf Norvin utenfor høyblokken Nattlandsveien 76 B-D på Landåstorget 2. desember 1968 – for nesten 53 år siden. Oppdragsgiver var Bergen offentlige bibliotek. Landås bibliotek hadde ennå ikke åpnet. Det skjedde først i juli 1959. Det har i alle år til i andre etasje i bygget til venstre, Nattlandsveien 76 A. Barna som et knapt år senere kunne ta i bruk landets mest moderne bibliotek er i dag i 60-årene. Er det noen som kjenner seg selv eller andre igjen? Foto Rolf Norvin, Rolf Norvins samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Landås bibliotek på Landåstorget ble høytidelig åpnet 29. juli 1959. Det var landets første med selvbetjening og hadde 25 000 bøker. Salewn kunne enkelt tas i bruk til film, dans og teater. Selvbetjeningssystemet skulle spare behovet for to stillinger, og likevel skulle publikum få den aller beste service.

Biblioteket kostet ikke kommunen en eneste krone. Startkapitalen i fondet som ble brukt til finansieringen var 65 000 kroner som i 1910 ble skjenket av Brennevinssamlaget. Til dette fondet ble det betalt inn overdagspenger for bøker som ble levert inn for sent, og i 1958 var kapitalen 294 000 kroner. Det var nok til å dekke både innskudd i bygget samt bøker, innredning og inventar. – Bergensernes slendrian har vært med på å skaffe befolkningen i Søndre bydel bibliotek, da ordfører Knut Tjønneland ved den offisielle innvielsen av biblioteket.

– Man tar ikke for sterkt i når man sier at dette er Norges mest moderne bibliotek, skrev Bergens Arbeiderblad 29. juni. Da var innflytting i biblioteket kommet godt i gang. – Alt av siste nytt på området er tatt i bruk, slik at ordet bibliotek i grunn blir en mangelfull betegnelse.

Med ganske små ommøbleringer fikk man sal til en rekke aktiviteter. Et adskilt studiorom var utstyrt med radio og grammofon med stereofonisk lydgjengivelse.  Fjernsyn skulle installeres sammen med diskotek med språkplater og forskjellige litteraturplater.

Ta i bruk moderne medier

Sjefsbibliotekar J. Bygstad sa til BA at man ikke hadde gapt over mer enn det som hører bibliotektjenesten til. – Skal man holde interessen for biblioteket ved like, må man benytte seg av de tekniske hjelpemidler som tiden byr. I stedet for å konkurrere med fjernsyn, radio og kino, må vi selv ta disse tingene i bruk og popularisere vårt arbeid. Betegnelsen Norges mest moderne bibliotek holder!

Bokreolene gikk på trinser og kunne dermed lett samles opp i et hjørne av salen. Hyllene stod på skrå slik at det ble lett å finne frem i bøkene. Betjeningen bestod av tre utdannede bibliotekarer og to assistenter. Aslaug Tveiterås var ansatt som avdelingsbibliotekar.

Bergens Arbeiderblads omtale av Landås Bibliotek 29. juni 1959.