I Solheimsviken har det skjedd store forandringer, bl.a. er nesten alle hus i Solheimsgaten borte