Industristedet Solheimsviken i 1968

Solheimsviken 1968. Norvin Reklamefoto, Rolf Norvins samling, Universitetsbiblioteket i Bergen

Dette flyfotoet tok Norvin Reklamefoto for P. G. Rieber & Søn i 1968. Det store bygget i forgrunnen kjenner vi som Utustningsbygget, etter BMVs aktiviteter i bygget. I dag er det Bergen Helsehus som holder til i bygget. Bygget var det første prosjektet GC Rieber Eiendom startet på i Solheimsviken.  Lenger bak ser vi K71, som ble eid av P. G. Rieber & Søn. Dette var nok grunnen til at Norvin tok flyfotoet.

Øvrige bygg i Solheimsgaten er historie. I bakgrunnen ser vi delvis skjult Florida med veien som skal føre nye Nygårdsbroen over til Fjøsangerveien. Dette året ble trafikken over Nygårdsbroen delt i tre felt med midtfeltet reversibelt. Den nye broen over strømmen mellom Store Lungegårdsvann og Puddefjorden ble tatt i bruk i 1978.

På østsiden av Fjøsangerveien er bebyggelsen mindre endret på 53 år. Flere hus rundt Jørgen S. Lien-bygget er fjernet, bl.a. i forbindelse med bygging av den nye Nygårdsbroen. Jørgen S. Lien gikk konkurs tre år senere.

Trafikk på Nygårdsbroen lørdag 19. september 1953 mellom kl. 08.15 og 09.00. Det er små forandringer i området mellom dette bildet og bildet over fra 1968. Trikken ble historie 31.12.1965, men ble liggende i mange år. Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.