Gjennomslag i Fyllingsdalstunnelen – bybaneutbyggingen i rute

Fredag 30. juni var det gjennomslag i Fyllingsdalstunnelen. Foto Bybanen Utbygging Iver Daaland.

De siste ukene har de siste hundre meterne av bybanetunnelen gjennom Løvstakkken blitt sprengt ut raskere enn planlagt. Fredag 30. juli satte Marti den siste salven som ga åpning mellom Fyllingsdalen og Kristianborg.

– Vi føler en tilfredshet over at vi nå når denne viktige milepælen med gjennomslag i banetunnelen, sier byggeleder tunnel Einar Borgen i Bybanen Utbygging.

Arbeidet med den tre kilometer lange tunnelen har pågått i nesten tre år. Underveis har en større mengde vann enn antatt gitt utfordringer underveis, og gjennomslaget er viktig både for tunnelentreprisen og for hele byggetrinnet.

– Denne milepælen er nok en av de største så langt i dette byggetrinnet. Med gjennomslaget i Fyllingsdalstunnelen gir dette oss en større forutsigbarhet i å planlegge de resterende arbeidene. Karakteren i arbeidet på byggetrinnet endrer seg generelt også fra store grunn og tunnelarbeider til konstruksjoner over bakken, tekniske installasjoner og overflatearbeider, sier utbyggingssjef Terje Simmenes.

Europas lengste gang- og sykkeltunnel

Arbeidet med tunnelen foregår i to løp; et vil huse bybaneskinnene og ett vil være rømningsvei. Rømningsveien blir Europas lengste gang- og sykkeltunnel. Gjennomslaget gjør at Bybanen nå er ett steg nærmere skinnelegging i tunnelen. Skinnelegging planlegges for oppstart i november.

Nå pågår bunnrenskning og innfylling av rene sorterte masser, etterarbeid, som sikring av tunnnelen, vannsikring og videre forberedelser til sporlegging og annet teknisk arbeid sier byggelederen.

Jobben har blitt gjennomført av den sveitsiske entreprenørgruppen Marti, med opptil 13 forskjellige nasjonaliteter fordelt på omtrent 120 arbeidere.

Som følge av koronapandemien og vann har selve tunnelarbeidet på et tidspunkt vært omtrent ni måneder forsinket, men ved å omprioritere arbeidskapasitet og fokusområder, har tunnelprosjektet tatt inn flere måneder. Byggingen av Bybanen holder seg innenfor både tids- og budsjettrammene for byggetrinnet.

– Vi går nå inn i en spennende fase der det visuelt er mulig å se helheten i byggetrinnet der bybane, veger, sykkelveger, parker og kanaler tar form, sier Terje Simmenes.

Bybanens åpning på Kristianborg. Foto Bybanen Utbygging Iver Daaland.

Nøkkelinfo om Fyllingsdalstunnelen:

– 2,9 km lang i fjell, 3 km med portaler.

– Banetunnel og sykkel-/gangtunnel går parallelt.

– 1600 tunnelsalver sprengt, med et samlet volum på ca. 500 000 kubikkmeter fast fjell

– Sikret med ca. 45 000 fjellbolter

– Bybanen vil bruke ca. 3 minutter gjennom tunnelen

– Snitthastighet 60 km/t