Gyldenpris-området sommeren 1962

Gyldenpris-området forografert av Widerøes Flyveselskap 18. juli 1962. Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Et 59 år gammelt fotominne over Puddefjordsbroen, Gyldenpris og nordlige deler av Solheim. Widerøes Flyveselskap tok bildet 18. juli 1962.

På Gyldenpris er de første blokkene bygget, men langs veien som i 1959 fikk navnet Solheimslien og går fra Løvstakkveien til Øvre Gyldenprisveien er det ennå ikke kommet boliger.  Bildet har så lav oppløsning på UiB sin Widerøe-samling at det ikke er mulig å se nærmere på de små hvite bygningene langs veien. Mest sannsynlig er det brakker brukt i forbindelse med bygging av veien. Da Solheimslien borettslag stod ferdig, var det bygget hele 320 boliger.

Høyblokkene i Olav Rusties gate 1-11 ruver i landskapet. Gyldenpris barnehage, det lave, røde bygget på nabotomten, ble tatt i bruk allerede i 1953. Markene ved Gyldenpris idrettsplass vest for barnehagen er i de senere årene sterkt redusert; bare en liten snipp lå igjen da studentboligene i Gyldenprisveien 19 ble bygget.

Langs Damsgårdsveien er de fleste byggene historie.

Solheimslien på 1970-tallet. På tomten i forgrunnen kom Solheimslien barnehage først i 2015. Blokken i bakgrunnen  til venstre er Skoglien 33-35. Fotograf Alf Bendiksen. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, Bergen Byarkiv.