Gyldenpris-området forografert av Widerøes Flyveselskap 18. juli 1962. Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.