2000 boligkjøpere i kø på Mølleneset

Badeplassen i Møllendal med den planlagte bebyggelsen på Mølleneset i bakgrunnen, Illustrasjon Nordr Eiendom.

Allerede før prosjektet er ferdig regulert har over 2000 personer meldt sin interesse for de nye boligene på Mølleneset. Vi har aldri opplevd maken til interesse for et boligprosjekt, sier administrerende direktør i Nordr, Pål Aglen. Boligene skal bygget på tomten som i sin tid huset Glassmester Kjelstrup Olsens industribygg.

Nordr Norge er en av Bergens ledende boligutviklere, med mer enn 1000 boliger under utvikling. Nå nærmer det seg politisk behandling av en av Bergens mest attraktive boligtomter på Mølleneset. Utviklingen av eiendommen, lenge kalt Høyhustomten etter høyblokken som var planlagt der, har tatt lang tid.

Nordr Eiendom er tidligere Veidekke Eiendom. Bedriften endret navn høsten 2020 i forbindelse med at Veidekke Eiendom ble solgt til Norwegian Property, Fredensborg og Union Real Estate Fund III Holding.

Det er stor interesse for Nordr Eiendom sitt prosjekt på Mølleneset. Illustrasjon Nordr Eiendom.

– Vi har hatt store ambisjoner for Mølleneset og vi har lagt stor vekt på å skape et attraktivt og bærekraftig prosjekt som skal bidra til Bergens ambisjoner om en trygg, fremtidsrettet og grønn Gåby, sier administrerende direktør i Nordr Norge, Pål Aglen.  Vi var imidlertid ikke forberedt på den voldsomme interessen prosjektet skulle utsløse. Det er tydelig at her sitter det mange og venter på muligheten til å sikre seg en flott bolig i et attraktivt område, sier Aglen.

Tomten ligger vendt mot Møllendalsveien og Store Lungegårdsvann og er den siste brikken som skal på plass før området er ferdig utbygd.

– Vi legger stor vekt på å skape et godt miljøprosjekt og jobber systematisk med alt fra biologisk mangfold til klimavennlige materialvalg og ikke minst ønsker vi å legge til rette for gode mobilitetsløsninger for de som skal bo der. Dette skal bli et prosjekt for fremtiden, avslutter Aglen.

Den endelige politiske behandlingen er ventet å finne sted i høst og prosjektet vil bli lagt ut for salg så fort den politiske behandlingen er ferdig.

Fakta om Nordr:

Nordr Eiendom har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.

Bebyggelsen på Mølleneset får vid utsikt, med Store Lungegårdsvann i forgrunnen. Illustrasjon Nordr Eiendom.

Slik så det ut på eiendommen før Glassmester Kjelstrup Olsens industribygg ble revet. Kjelstrup Olsen ønsket å bygge høyhus på eiendommen, men kommunen ville ikke gi rivningstillatelse før rammetillatelse for nytt tiltak forelå.