Om 16 måneder kan vi ta turen gjennom verdens lengste gang- og sykkeltunnel

Om 16 måneder åpner gang-og sykkeltunnelen under Løvstakken. Illustrasjon Light Bureau/Bybanen Utbygging.

Mandag 30. august gikk den siste salven for å få gjennomslag i den nye gang- og sykkeltunnelen i Løvstakken, Fyllingsdalstunnelen, mellom Kristianborg og Oasen. Nå fortsetter arbeidet med å gi alle gående og syklende mellom Fyllingsdalen og Årstad en ny lys og attraktiv ferdselsåre gjennom fjellet. Tunnelen åpner samtidig med Bybanen om 16 måneder, ved årsskiftet 2022/23.

Startskuddet for en ny sykkelhverdag i Bergen

Med verdens lengste tilrettelagte sykkeltunnel og ny sykkelvei med høy standard mellom Fyllingsdalen og sentrum vil syklistene bli tryggere og øke i tusentalls.

– Det er en liten revolusjon for sykkel i Bergen. Sykkeltunnelen kobler Fyllingsdalen til de nye boligområdene på Mindemyren, høyskolemiljøet ved Kronstad, og vår største arbeidsplass Haukeland universitetssjukehus. Sammen med Bybanen blir dette et viktig bidrag for å redusere biltrafikken, og ikke minst gi flere gode sykkelopplevelser, enten det er til og fra arbeid eller for barnefamilien som om noen år vil kunne sykle til den nye bystranden ved Store Lungegårdsvann, sier byråd sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

Tunnelen skal også fungere som evakueringstunnel for Bybanen. Illustrasjon Light Bureau/Bybanen Utbygging.

Fra den blå Mindemyren til den grønne Fyllingsdalen

I nesten to og et halvt år har det pågått sprengningsarbeider gjennom Løvstakken. For Bybanen Utbygging går nå arbeidet inn i en ny fase med innredning av tunnelen. Virkemidler som lys, farger og grafikk blir brukt sammen for at tunnelen skal oppleves som attraktiv å bruke.

– Dette skal være en tunnel for alle. Fargene er både et dekorativt element og virkemiddel for orientering i tunnelen. Gjennom lysdesign skapes små opplevelser og endringer underveis. Farget lys, fargesirkelen fra blått til grønt, vil bli projisert opp i himlingen slik at du gjennom farger kan vite hvor du er og hvor langt du har igjen, sier prosjekteringsleder design Sølvi Marie Myrseth i Bybanen Utbygging.

Illustrasjon Light Bureau/Bybanen Utbygging.

Sammen med designerne har hun jobbet mye med ulike virkemidler for å gjøre tunnelen attraktiv å bruke. Fargesettingen vil gå fra «den blå Mindemyren» til «den grønne dalen», med varme farger, rødt og oransje, i senter av fjellet. Grafikk på vegger vil gi supplerende informasjon om avstander og retning. En større senterlysning midt i tunnelen gir et tydelig signal på at en er kommet halvveis.

– Det er en helhetstankegang som har vært drivende for hvordan vi designer tunnelen. Bruken av lys gjennom hele tunnelen skal gi gående og syklende en trygghetsfølelse. Det er ingen mørke partier på det rette strekket, bruk av lysninger underveis vil hele tiden indikere hvor man befinner seg i løypen. Sykkel- og gangbanen er adskilt både med linjer og ulik farge og høyde. Vi gleder oss selvsagt til de første gående og syklende kan ta denne enestående tunnelen i bruk! sier Myrseth.

Gang – og sykkeltunnelen åpner samtidig med Bybanen ved årsskiftet 2022/23. Den nye tunnelen og resten av gang- og sykkelveien langs Bybanen til Fyllingsdalen er finansiert over Miljøløftet.

Illustrasjon Light Bureau/Bybanen Utbygging.

Fakta om den nye gang – og sykkeltunnelen:

Lengde

2900 meter. Bredden på sykkeltunnelen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter bredt felt for gående. Feltene er adskilt fra hverandre, egne sykkelfelt i begge retninger og gående i eget lett opphøyd felt.

Tidsbruk

Å sykle vil ta mellom 8 og 10 minutter gjennom selve tunnelen. Fra Oasen til Haukeland vil det ta ca. 20 minutter (5,6 km) og fra Festplassen til Oasen ca 25 minutter (7,8 km). For å sette dette litt perspektiv tar det i dag ca. 42 minutter fra Oasen til Haukeland over Melkeplassen.

Gange ca. 40 minutter. Bybanen gjennom tar 3 minutter med en gjennomsnittshastighet på 60 km/t.

Temperatur 7 grader hele året.

Kurvatur: Svak helling mot Kristianborg (40 meter over havet). Endestoppet ved Oasen ligger 60 meter over havet. Dette vil ikke oppleves som en betydelig helling.

Åpningstid Gang- og sykkeltunnelen blir lukket med porter på nattestid.

Kameraovervåkning: Det er full kameradekning i hele tunnelen. Videoovervåking ved hver av inngangsportalene.

Nødtelefoner: Disse vil finnes hver 250 meter i tunnelen. Hver nødtelefon har også videoovervåkning.

Evakuering: Estimert 8-9 minutter fra brannstart til komplett evakuering til tverrslag. Gang- og sykkeltunnelen gir også tilkomst til ambulanse og andre kjøretøy for evakuering.

Infrastruktur: Under gang- og sykkeltunnelen er det lagt inn vann og avløp, strømforsyning, fiber og fjernvarme.

Kostnader: Oppgraderingen fra rømningstunnel til gang- og sykkeltunnel er på 300 millioner kroner.

Eierselskap:

Vestland fylkeskommune vil få eier- og driftsansvar for gang- og sykkeltunnelen etter at den er tatt i bruk.