Store bybaneprosjekter i Kronstad-området

Sporarbeidet er godt i gang på Kronstad. Nå starter arbeidet med å bygge støttemur inn mot Årstadtunnelen (tunnelløpet til høyre midt i bildet) og trekking av kabler fra Kronstad gjennom tunnelen. Venstre tunnelløp er Kronstadtunnelen. Bildet er behandlet for å redusere innsyn. Dronefoto: Bybanen Utbygging.

Kronstad blir et knutepunkt for Bybanen når linje 2 åpner. I anleggsfasen er også Kronstad et møtepunkt for flere entreprenører og ansvarsområder. Her følger en liten oversikt over arbeid som utføres nå og som starter opp om ikke så lenge, bl.a. vil det være anleggstrafikk for inn- og utkjøring til Årstadtunnelen.

Entreprenør Skanska har hektisk aktivitet også denne uken: i dag (16. september) starter nedriggingen av nåværende renseanlegg. Etter dette brakkeriggen flyttes til området utenfor St. Halvards vei 11B. Dette medfører noe økt anleggstrafikk i området ved St. Halvards vei.

Wikholm holder på å mure helt inn mot åpningen til Årstadtunnelen. I starten av oktober må bedriften mest sannsynlig stå med kran rett utenfor St. Halvards vei 7. Arbeidet utføres på dagtid.

Kabeltrekking i Årstadtunnelen

Fra 16. september til midten av oktober skal det trekkes kabler fra Kronstad gjennom tunnelen og inn til Haukeland sjukehus holdeplass på hverdager fra 15:30 til 23:30.  Dette er ikkestøyende arbeider som i hovedsak foregår inne i tunnelen, men noe anleggstrafikk til og fra tunnelen vil det bli spesielt ved begynnelse og slutt av arbeidet.

Kronstadtunnelen

Den gamle jernbanetunnelen skal blir ny gang- og sykkeltunnel mellom Kronstad og Møllendal. Kronstadtunnelen er en del av sykkelstamveien mellom Kristianborg og sentrum som bygges sammen med Bybanen. Tunnelen er 470 meter lang, og må utvides for å gi plass til både gående og syklende. Tunnelen er allerede utvidet ca. 30 meter inn fra Kronstad.  Veidekke vil etter planen starte arbeid i tunnelen fra november.