Ingen vil bygge gangbro på Løvstien, forsinker siste del av prosjektet

Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det etableres en gangbro, som ingen foreløpig har meldt sin interesse om å bygge.

Alt lå til rette for at Løvstien i 2022 ville stå ferdig fra Kråkenes til Melkeplassen, 13 år etter at første etappe ble ferdigstilt. Om noen måneder vil kun arbeidene med en bro som skal binde sammen siste etappe. Problemet er imidlertid at Bergen kommune ikke har fått tilbud fra noen som er interessert i å bygge den 383 meter lange broen med tilhørende infrastruktur. Totalentreprisen ble lyst ut i juni, men da fristen gikk ut, hadde det ikke kommet inn noen tilbud i konkurransen.

Totalentreprisen for Bergen kommune ved Bymiljøetaten omfattet entreprenørarbeid for etablering av brokonstruksjon mellom brokar for turvei entreprise 1 og brokar for turvei entreprise 3, som nå er under arbeid. Videre skulle det foretas fjellsikring, oppsetting av wirenett/sikringsnett, benker mm. Brokonstruksjon på 383 meter skal utføres som tre-/stålkonstruksjon.

Kart over de ulike etappene. Det er etappe 4 delstrekning 2 som bygges nå. Del A (markert grønn) og C (markert blå) blir tradisjonelle stier. Byggestart del A og C startet opp i oktober 2020, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2021. Del B (markert rød), blir en gangbro, som etter planen skal være ferdig i 2022. Bilde Bergen kommune.

 

Etappe 4, delstrekning 2 består av tre forskjellige deler.  Det er bare måneder igjen før prosjektet med unntak av broen er gjennomført. Illustrasjon Bergen kommune.

Seks rasteplasser

Det skal bygges seks rasteplasser langs brokonstruksjonen.  Ved rasteplassene skal det etableres effektbelysning. Langs strekningen skal det etableres belysning, og master og armatur skal ha samme design som eksisterende vegbelysning.

Ett års arbeid går mot slutten

Entreprise 1 og 3 på etappe 4, delstrekning 2, er under bygging, og vil stå ferdig i løpet av 2021. Dette arbeidet startet i oktober 2020 og går fra Fredlundsvingen til Kristian Bings vei. Når vi skriver 2022, er det i første rekke gangbroen midt i delstrekningen som ikke er på plass. Nå er prosjektet nærmere et halvt år forsinket på grunn av manglende interesse for siste del av dette store prosjektet.

Den gjenstående delstrekningen knytter sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Etappe 4 delstrekning 2 er ventet ferdig i 2022, og har en kostnadsramme på 50 millioner kroner.

Kart over de ulike etappene. Det er etappe 4 delstrekning 2 som bygges nå. Del A (markert grønn) og C (markert blå) blir tradisjonelle stier. Byggestart del A og C startet opp i oktober 2020, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2021. Del B (markert rød), blir en gangbro, som etter planen skal være ferdig i 2022. Bilde Bergen kommune.

 

Første etappe

Første etappe av Løvstien fra Casperkollen ved Kråkenes til Grønnestølen er 1750 meter lang og ble ferdigstilt høsten 2009.

Andre og tredje etappe

Neste etappe av turveien begynner ved Grønnlien og går til Øvre Riplegården på Laksevåg. Prosjektet hadde oppstart i juni 2013 og var ferdig i januar 2015. Etappe to og tre har en samlet lengde på 2605 meter. Langs denne etappen er det tilrettelagt med flere frilufts- og aktivitetstiltak for barn i regi av Barnas byrom, kalt «Barnas Naturrom». Oversikt over Barnas Naturrom finner du her.

Fjerde etappe

Arbeidet med delstrekning 4 startet i sør, ved avslutningen til etappe 1, og strekker seg fra Grønnestølen og cirka 900 meter mot Fredlundsvingen i nord. Første delstrekning av etappe 4 stod ferdig i august 2018 og kostet 17 millioner kroner.

Når alle etappene er ferdig bygget blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Målet er å bygge en sikker og trygg turvei med gode kvaliteter og opplevelser, samt å skape gode forbindelseslinjer mot bebyggelse.