Kart over de ulike etappene. Det er etappe 4 delstrekning 2 som bygges nå. Bilde Bergen kommune.