Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det etableres en gangbro.