Festforestilling for medlemmer av klubben «Bjørn»

Et av numrene under forestillingen. Elever fra Ellen Heins danseskole. Foto KK Foto, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket.

16. desember 1937 arrangerte Bergens Aftenblads Magasinet festforestilling i Fanahallen for medlemmer av klubben «Bjørn». På programmet stod «Tante Neni», tegnefilm, dans av Ellen Heins elever, «Julemannen» og en sportsfilm, ifølge Bergens Aftenblads oppslag dagen etter. «Mor» til klubben var 13 år gamle Inger Margrethe Holm. Hun giftet seg med NRK Hordalands mangeårige sjef Frank Meidell Falch og døde i desember 2019, 95 år gammel.

Avisen hadde fått Atelier KK til å ta bildene. Noen av bildene er noe uskarpe, mest sannsynlig fordi kombinasjonen blitz og lang avstand til scenen ikke var optimal. De unge i salen ser ut til å være omkring 12-15 år gamle. De som er i live er altså i 90-årene i dag.

Bergens Aftenblads barneklubb

Hva var klubben «Bjørn»? På Nasjonalbiblioteket er det 106 treff på klubben «Bjørn». Samtlige treff er fra Bergens Aftenblad. Første treff i februar 1937 og siste treff i januar 1942, da avisen ble nazifisert. Den gikk inn 21. april 1942. Dessverre er ikke disse utgavene tilgjengelige på nett, men klubben stod sentralt på Bergens Aftenblads barnesider. Klubben er ikke nevnt i de andre bergensavisene. Hvert treff på Nasjonalbiblioteket inneholder fem-seks linjer og en liten kopi av den aktuelle siden.

Av første treff fremgår det at navnet «Bjørn» ble valgt blant annet fordi den er symbolet på vett og styrke. Det var historier for de yngste i familien og en fortegnelse over nye medlemmer i klubben. Ville man medlem, startet man som bjørnunge. «Jeg lover å si sant, jeg lover å være god mot alle dyr, jeg lover å pusse tenner» var blant reglene.

31. juli 1937 skrev avisen om bakgrunnen for navnet: Så tok jeg en rikstelefon til Inger Margrethe Holm og foreslo henne at vi skulde kalle klubben «Bjørn» og klubbmedlemmene bjørnunger. Inger Margrethe var enig, og dermed var bjørneklubben dannet. Jeg-personen er nok tante Neni, som redigerte barnesidene i Bergens Aftenblad. Hennes egentlige navn er ikke oppgitt, men navnet hennes forsvinner fra spaltene i november 1939.

Medlemmer av klubben Bjørn i Fanahallen 16.12.1937. Foto KK Foto, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket.

Inger Margrethe foreslo klubb

Inger Margrethe Holm bodde i Rosendal og var blant dem som leste Bergens Aftenblads barneside. En dag i 1937 sendte den da 13 år gamle jenten et brev til avisen der hun spurte om de ikke kunne stifte en klubb. Avisen tente på ideen, og derfor står Inger Margrethe som stifter av klubben «Bjørn». I februar 1939 hadde avisen et jubileum. Da skriver Aftenbladet: At klubbens stifter, Inger Margrethe Holm, har tegnet en småpike som gratulerer en bjørn, er jo rimelig.

Vevlærerinne

I 1948 giftet Inger Margrethe Holm, som da var vevlærerinne, seg med stud. filol. Frank Meidell Falch fra Fana. Inger Margrethe reiste mye rundt og kåserte om veving og var også å høre i NRK. Hun døde i desember 2019, 95 år gammel. Frank Meidell Falch var motstandsmann under krigen og satt i tyske konsentrasjonsleire. Han var direktør for Festspillene 1951-56 og sjef for NRKs distriktskontor i Bergen 1956-1990. Han døde i 2013.

Bildene er blant de siste som er lagt ut på Marcus, Universitetet i Bergen sin billedsamling, i gruppen Nyere KK-samling.

Denne unge damen som opptrådte under forestillingen i Fanahellen i 1937 er mest sannsynlig en av Ellen Heins elever. Foto KK Foto, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket.