Widerøes Flyveselskap tok dette bildet mellom 1935 og 1937. Utvidelse av broen er i gang. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.