Anton J. Karlsens postkorteventyr varte bare noen år

Solheimsviken mellom 1895 og 1910. Ant. J. Karlsens Kunstforlag, Bergen. A.J.K.-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I et par år på begynnelsen av 1900-tallet utga den bergenske forlagsbokhandleren Anton J. Karlsen en rekke prospektkort. Han ga også ut noe så spesielt som «skuespillerbrevkort» med portretter av kjente DNS-skuespillere. På postkortene sine skrev han bare Eneberettiget A. J. K. Bak initialene stod Ant. J. Karlsens Kunstforlag, Bergen. Fire år etter oppstarten i 1902 var forlaget historie, men mange av postkortene kan sees på Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling. Fotograf er stort sett ikke angitt på postkortene.

Første annonse fra forlaget 4. desember 1902.

Anton Johan Karlsen var født 3. juni 1867 i Loddefjord. Faren Karl Olsen forpaktet et småbruk på Søre Hougen og arbeidet på Alvøens Papirfabrikk. At mange av motivene er fra Alvøen og Laksevåg er derfor naturlig. Ifølge folketellingen i 1891 bodde Anton i Holbergsallmenning 1. Han var ugift og arbeidet som kontorbetjent i en papirhandel. 16. mai 1892 giftet han seg med Laura Olsen fra Skålevik. I 1900 registrerte han sitt eget firma og kalte seg «Papir og Boghandler engros». Han skulle drive handel med bøker, postkort og andre trykksaker, ifølge en artikkel Christopher John Harris har skrevet.

I denne artikkelen har vi tatt med noen av forlagets bilder fra  Årstad og  nære omgivelser.

Annonse fra Ant. J. Karlsens Kunstforlag i Bergens Aftenblad 12. desember 1903.

Fjøsanger, årstall ikke angitt. Ant. J. Karlsens Kunstforlag, Bergen. A.J.K.-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Biologisk stasjon Marineholmen mellom 1900 og 1907. Ant. J. Karlsens Kunstforlag, Bergen. A.J.K.-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Billedmapper

I Nasjonalbibliotekets avissamling er det kun 13 treff på forlaget. Samtlige skriver seg fra årene 1902 til 1904 og er stort sett annonser for forlagets produkter. En annonse i Bergens Aftenblad 12. desember 1903 forteller om to nyheter fra forlaget. Den ene heter «Tyskebryggen i Bergen» og er en mappe inneholdende 27 plansjer utført i lystrykk etter Julius Holcks malerier fra den gamle Tyskebrygge. Pris kr 4.00. Den andre nyheten er Frantz Bøe og Julius Holcks «Norsk Natur», mappe inneholdende 10 Fjæld- og Fjordbilleder særdeles kunsterisk utført i litografi ved John Griegs Lith. Anstalt hersteds. – Begge mapper egner seg fortrinlig som Julepresent til Slægt og Venner i Udlandet, skriver forlaget i sin annonse. Annonsen stod også i magasinet Samarbeidet, som også kom ut i Bergen.

Minde mellom 1900 og 1905. Ant. J. Karlsens Kunstforlag, Bergen. A.J.K.-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

«Skuespillerbrevkort»

Samarbeidet forteller 9. juli 1904 at kunstforlaget har kommet med en serie «skuespillerbrevkort» som på baksiden bærer vellykkede portretter av en rekke nåværende og tidligere skuespillere ved Den Nationale Scene så vel i deres «naturlige menneske» som i forskjellige av deres populæreste roller. – De smukt utførte brevkort vil utvilsomt finne rivende avsetning, skriver magasinet.

I april 1906 hadde flere aviser annonser om at forlagsbokhandler Anton J. Karlsen, Walkendorfs gate 15, hadde åpnet akkordforretning. Dermed var postkorteventyret over for Karlsen.  Postkortsalget skal ha gått bra, men han tapte penger på boksalget. Karlsen skal da han vært syk og ventet på en operasjon. Konkursen skal ha skjedd i 1907 eller 1908 og ble avsluttet i mai 1909. Blant kreditorene var John Grieg boktrykkeri.

16. november 1914 døde Anton J. Karlsen, 47 år gammel.