Biologisk stasjon Marineholmen mellom 1900 og 1907.