Vestlandske Vanførehjem3. Bildet er tatt av Atelier KK for Vestlandske Vanførelag ca. 1936. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.