Utsikt fra Løbergsmarken 1924

24. september 1924 tok Jørgen Grundtvig-Olsen dette bildet fra Løbergsmarken på Solheim. Jørgen Grundtvig-Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

For nærmere hundre år siden, 24. september 1924, tok Jørgen Grundtvig-Olsen med seg kameraet sitt opp på Løbergsmarken på Solheim og fotograferte Bergen i retning nord. Klikk på bildet under for å få et bedre inntrykk av Bergen i 1924! I forgrunnen ser vi Løbergsveien der det allerede var kommet opp en del boliger.  På østsiden av Solheimsvannet ble det etter første verdenskrig oppført en rekke lavblokker. Sør for vannet, i Svaneviksveien, troner Svanevikens Pølsefabrik sitt karakteristiske murbygg. I venstre billedkant ligger NSB sitt verksted på Kronstad. På gjengivelsen av bildet under ser vi Lea Hall helt til høyre.

Solheim gravplass, innviet i 1919, tok en stor del av Løbergsmarken. Solheim sekundærstasjon, oppført i 1911 og påbygget i 1924, ligger også på Løbergsmarken, i likhet med en rekke boliger som for en stor del ble oppført i mellomkrigstiden og i de første tiårene etter andre verdenskrig.

Jørgen Grundtvig-Olsen (1872-1950) var ingeniør. Billedsamlingen hans på Marcus, Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedbase, omfatter 837 objekter.

24. september 1924 tok Jørgen Grundtvig-Olsen dette bildet fra Løbergsmarken på Solheim. Jørgen Grundtvig-Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen. Trykk på bildet for å få det i større format.