Landlig idyll på Fjøsanger på begynnelsen av 1900-tallet

Fjøsanger mellom 1900 og 1910. Bildet er trolig tatt av Lauritz Bekker Larsen. Gustav Brosings samling, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Disse bildene, tatt mellom 1900 og 1910, er de siste som er lagt ut på Marcus, billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen.

Det er hentet fra samlingen til Gustav Brosing og er trolig tatt av Lauritz Bekker Larsen. Oppslagsbildet er tatt ved Fjøsanger stasjon. Vi ser noen av nøstene i Fjøsangerbukten og et par av de flotte villaene som måtte rives i forbindelse med fremføring av Søndre innfartsåre. I bakgrunnen, delvis skjult av trær, ser vi våningshuset med sitt valmede tak på Langegården. Markene mellom våningshuset og noen av bygningene lenger oppe på gården kjenner vi igjen 110-120 år senere, men skog har overtatt en del av arealet.

Boligbyggingen på Fjøsanger skjøt for alvor fart etter at Vossebanen kom i drift i 1883.

Se artikkel om Lauritz Bekker Larsen her.

Oppslagsbildet av Fjøsanger mellom 1900 og 1910. Klikk for større format! Bildet er trolig tatt av Lauritz Bekker Larsen. Grustav Brosings samling, Billedsamlingen, UiB.

Dette bildet med Fjøsangerbukten, Gamlehaugen og Stupet (i bakgrunnen), er trolig også tatt av Lauritz Bekker Larsen mellom 1900 og 1910. Storetveitåsen og Ulriken i bakgrunnen. Grustav Brosings samling, Billedsamlingen UiB.