Prins Harald på armen til kronprinsesse Märtha på Fjøsanger jernbanestasjon 15. juli 1939. Foto Atelier KK. Nyere KK-samling, UiB.