Skisse over broens beliggenhet i forhold til reguleringsplanene for Nordre Møhlenpris. To tunnelener skulle føre frem til broen.