Små forandringer på nær 60 år ved Minde skole

Minde skole og området øst for skolen fotografert 2. juni 1963 av Widerøes Flyveselskap. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet fra Grønnestølen ble tatt av Widerøes Flyveselskap for 59 år siden, 2. juni 1963. I motsetning til store deler av Bergensdalen har området på bildet forandret seg lite i løpet av disse årene. Den tidligere lærerboligen (det hvite huset midt på bildet), som nå brukes av SFO på Minde skole, har adresse Fredlundveien 40. Den ble tatt i bruk som skole i 1921 mens den nye skolen ble bygget. Minde skole, med adresse Fredlundveien 22, stod klar til bruk i 1925.

Heller ikke de to kommunale blokkene i nr. 32 og 47 har endret utseende. Boligene øst for Minde skole har adresse Grønnestølslien 20. Grønnestølen barnehage blir bygget på det grusete området nord for Fredlundveien 32 og får adresse Fredlundveien 45.

Størstedelen av markene på Grønnestølen gård er i dag skogbevokst. Eldreboligene Grønnestølstunet blir bygget på området som så vidt er med på venstre del av bildet.