Utsikt fra Haukelandsbakken på 1950-tallet

Fridalstrikken, som vi ser foran Haukeland skole, sluttet å gå i 1957, så Enoch Djupdræt tok bildet senest dette året. Enoch Djupdræts samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet har Enoch Djupdræt fotografert fra Haukelandsbakken/Ravneberget. Bildet er tatt senest i 1957, for vi ser Fridalstrikken foran gamle Haukeland skole. I forgrunnen ser vi Møllendal gravplass og en del av bebyggelsen på Haukeland sykehus, med Barneklinikken, oppført i 1950, til høyre. Slyngveien fra Haukelandsveien fører opp til gårdsbruket Øvre Haukelandstræet. Blokkene i Fløenbakken ligger som i dag, men ellers er det store deler av bebyggelsen i Møllendalsbakken, Grønneviksøren og Møllendal borte.

Marinebasen på Marineholmen skimtes så vidt bak bebyggelsen på Kronstadhøyden. Basen var hovedkvarter for Sjøforsvarskommando Vestlandet til den nye hovedbasen Haakonsvern ble tatt i bruk 1962. Da bildet ble tatt var det også båtforening ved Florida/Nygård.

Omfattende billedsamling

Billedsamlingen til Enoch Djupdræt (1892-1962) omfatter 1225 bilder. Han var fra Solør og utdannet seg til marineoffiser. I 1936 tok svennebrev som fotograf i Bergen. Han var ansatt i jernbanen i 40 år, og drev samtidig fotoatelier på Nesttun. I tillegg til oppdragsfotografering fotograferte Djupdræt motiver for postkort. Bildene ble gitt som gave til Universitetsbiblioteket i Bergen gave fra Djupdræts enke, Marie, født Mæland, da han døde.