Innledningen på innlegget fra Landåsboer i Annoce Tidende 2. juni 1892.