BA sitt oppslag 4. oktober 1956, samme dag som de første 12 av 300 leiligheter i Strimmelen borettslag ble tatt i bruk.