Fra De gamles by. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen byarkiv.