Bare 137,6 soltimer i Bergen i juli, gråeste måned siden februar

Ny solskinnsrekord for Bergen i september 2022: 206,7 timer.

Med 137,6 soltimer i Bergen i juli ble måneden den gråeste siden februar. Det skulle egentlig ikke være mulig, men samtlige måneder fra mars til juni hadde flere soltimer enn juli 2022! Også i 2016 var juli en grå måned, med bare 111,7 soltimer, etter seks solrike måneder. Flest soltimer i juli hadde vi i 2018 med hele 303,9. Se for øvrig tabellen under. Dataene er hentet fra seklima.met.no og bearbeidet av Årstadposten.

Grå sommer etter solrik vår

Ved utgangen av juli var det registrert 1039,4 soltimer i Bergen. Årets syv første måneder er de solfattigste siden Bergen fikk ny solmåler høsten 2015. Mens stasjonen på Florida stjeler mange soltimer morgen og kveld ligger den nye stasjonen på Flesland mer åpent til. Dermed kan tallene for Bergen sammenlignes med soltimene som måles i f.eks. Trondheim og Oslo. Gjennomsnittlig antall soltimer for Bergen i årene 2016 til 2021 er 1603.

Antall soltimer i Bergen fra 1. januar til 31. juli:

2016: 1124,5

2017 957,5

2018: 1371

2019: 1147

2020: 1116

2021: 1093,2

Soltimer Flesland fra januar 2016 til juli 2022.