Klart for testkjøring med Bybanen fra Mindemyren til Fyllingsdalen

Kristianborg holdeplass i juni. Torsdag 4. august blir det testkjøring fra Kronstad via Kristianborg til Fyllingsdalen.

Nå kommer Bybanen også til å testkjøre strekket fra Kronstad over Mindemyren til Fyllingsdalen. Fra 4. august kommer Bybanen til å bli et vanlig syn i det grønne sporet frem mot åpning av banen for passasjerer 21. november.

– Det blir en fantastisk følelse å kunne lede den første vognen over det flotte anlegget over Mindemyren. Kanskje vi hører et lite jubelbrus i det vi kommer ut av Fyllingsdalstunnelen og inn på holdeplassen i Fyllingsdalen for første gang? sier en spent testleder Bjarne Nesse i Bybanen Utbygging.

Testkjøring fra sentrum til Kronstad går i normalfart. De første testturene fra Kronstad til Fyllingsdalen kommer til å gå i gangfart, og så vil både fart og frekvens øke opp mot prøvedrift i oktober.  Sikkerhet for både testpersonell og publikum er viktig for denne delen av testkjøringen.

Trafikkvakter ved krysningspunktFram til og med September vil det benyttes trafikkvakter langs linjen når lysreguleringen på strekket settes i drift. Av hensyn til egen og andres sikkerhet er det viktig å respektere trafikkvaktene, og lysene når disse kommer.

– Det er spesielt viktig å si at Mindemyren fortsatt er en anleggsplass. Fra 4. august vil det komme bybanevogner for både testing og opplæring. Dette gjelder spesielt for området Mindemyren der det er flere krysningspunkter både for bilister, syklister og fotgjengere, sier Nesse.

Testleder i Bybanen Utbygging, Bjarne Nesse. Foto: Iver Daaland Åse/Bybanen Utbygging

Oppfordrer til forsiktighet

Nesse har tre oppfordringer når denne delen av testkjøringen over Mindemyren til Fyllingsdalen starter.

  • Husk at det kan komme baner alle steder på den nye linjen fra nå av. Ikke gå i sporet, og se til høyre og venstre før du krysser banen.
  • Respektere trafikkvaktene som er utplassert på Mindemyren, det gjelder både bilister, syklister og fotgjengere
  • I Fyllingsdalen må publikum være oppmerksom om det kommer bane når de krysser sporet mellom gangbro og Oasen ved holdeplassen.

– Bybanen er en del av byen. De fleste steder er det ikke gjerder som skiller bane og annen trafikk. Bybaneføreren kjører på sikt, og det er også flere krysningspunkt uten lys der man må se til høyre og venstre om Bybanen kommer før man krysser, sier Bjarne.

Over Mindemyren kan farten inntil 50 km/t på enkelte strekk under testkjøring. I Fyllingsdalstunnelen blir testhastigheten opp til 70 km/t. Fra begynnelsen av november og frem til åpning er det planlagt prøvedrift der vognene går i det som vil bli rutetabellen.

FAKTA: Testkjøring 
Testkjøringen er en serie av mange tester av blant annet

  • Spor og sporveksler
  • Kjøreledninger og strømforsyning
  • Signalanlegg
  • Telekom
  • Bybanen Utbygging overleverer ferdig testet og godkjent bane til driftsorganisasjonen Bybanen AS.
  • Byggingen av Bybanen finansieres av Miljøløftet.