Hardt arbeid å bygge Wiers-Jenssens vei på 1950-tallet

Wiers Jensensvei på Landås på 1950-tallet Veivesenet i arbeid.

Da Wiers-Jenssens vei ble anlagt på 1950-tallet, ble stein og pukk tatt ned fra planet på lastebilen og fordelt utover veien med spade. Veivesenets arbeidere hadde nok en tung jobb som tæret selv på sterke rygger.

Bildet er hentet fra arkivet til Reguleringsvesenet i Bergen kommune og er blant bildene i Bergen fotoarkiv på Bergen Byarkiv.

Nærmeste hus er Wiers-Jenssens vei 5A-5B. Deretter Følger Wiers-Jenssens vei 3A-D og Nordahl Rolfsens vei 21A-D. Det lange bygget i bakgrunnen er Nordahl Rolfsens vei 22A-B-C. Lampene står på samme sted som for over 60 år siden. Det store treet utenfor Wiers-Jenssens vei 3A-D er erstattet med et annet tre, som også har vokst seg stort.

Ikke all bebyggelse i Wiers-Jenssens vei er av nyere dato. Gårdshuset på Sletten gård, fra siste halvdel av 1800-tallet, har adresse Wiers-Jenssens vei 35. Bøketrærne på den nedlagte gravplassen Nils Lundes Minde ligger ved krysset Wiers-Jenssens vei – Kristofer Jansons vei. Les artikkelen her: 

Veien er oppkalt etter den bergenske forfatter, journalist og sceneinstruktør Hans Wiers-Jenssen (1866-1925). Han er først og fremst kjent for lystspillet «Jan Herwitz», som er oppført over 400 ganger siden premieren i 1913. Wiers-Jenssen tilbrakte somrene i hovedhuset på Landås som faren, farger Johan Jenssen, eide. Med hjelp fra bygdens ungdom bygget han scene på loftet i hovedhuset.