Wiers Jensensvei

Wiers Jensensvei på Landås på 1950-tallet
Veivesenet i arbeid. Fra arkivet til Reguleringsvesenet i Bergen kommune/BergenByarkiv.