Ungdommer flyttet fjellhytten to ganger før «Solhaug II» ble en realitet

Fire utenfor Solhaug II. Iallfall de navngitte var med på oppføring av hyttene. Ukjent fotograf. BS samlingen, UiB

Dette er August Borge, Alfred Rasmussen, Chr. O. Hansen og en ukjent som mellom 1907 og 1909 er foreviget utenfor «Hytten «Solhaug», paa Ulrikken bygget 22. juni 06 – 23. juli 07 i fuld færdig stand». Fotografen er ukjent. Bildene fra Solhaug er blant de siste som er lagt inn på Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling. Guttene flyttet hytten sin to ganger før den fikk sin permanente plassering.

Ifølge Hytter i Bergensernes Fjellverden II var det tre hytter med navnet Solhaug på Ulriken. Disse befant seg i Langelien (1905-1985), Ramslia (1940-etter 1985) og Vasslifjellet (1905-1952) og er alle rubrisert som ruiner. Hytten i Vasslifjellet står det i tillegg tuft under tilstand.

Hytten revet ned, hjørnestolpene fløt i vannet

BT hadde 24. januar 1924 en artikkel med tittelen «Fjeldsport og hytteliv i Byfjeldene». Her står det at på fjellplatået sør for Store-Gimle fikk Solhaug sin beliggenhet. Den ble påbegynt tidlig våren 1904 nede på Landåsfjellet.

Da de tre 14-15-åringene August Borge, Christian Hansen og Alfred Rasmussen kom opp til byggestedet en søndag morgen, var hytten nedrevet, og de fire hjørnestolpene fløt på vannet. De måtte legge på svøm for å få stokkene til lands. Så tok de materialene på nakken, bar dem oppover Sædalen mot Ulriken og fant en passende plass i søkket rett overfor foten av Gimlebakken.

Her stod hytten til 1907, da den ble flyttet til sin nåværende plass og ferdigbygget i 1910. I 1915 ble den utvidet med et tilbygg. – De nåværende eiere er August Borge, Gerhard Meidell og Sigurd Pedersen, skrev BT.

Hytten Solhaug II på Ulriken. Hytten de seks ungdommene er fotografert utenfor har betegnelsen Solhaug II på et bilde som Eduard Wilhelm Moss tok i forbindelse med en dugnad mellom 1910 og 1915. Foto Eduard Wilhelm Moss. Eduard Wilhelm Moss samling, UiB.

Solhaug ble ødelagt av brann i 1990. Tidligere torghandler Alf Amund Husebø overtok som eier etter faren Alf Husebø. Ifølge Bergensernes Fjellverden II betalte han de årlige avgifter til kommunen og arbeidet med planer om å bygge ny hytte på denne prektige utsiktstomten.