Bergen Samvirkelag sitt bygg i Strimmelen 1 fotografert av Gustav Brosing i 1959. Gustav Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.