Peab valgt for samspillsfasen for nybygg på Langhaugen vgs

Nybygget ved Langhaugen vgs. har fått navnet Samstemt og er koordinert med de eksisterende skolebyggene i form, plassering og uttrykk. Illustrasjon: Ola Roald arkitekter/Peab K. Nordang.

Vestland fylkeskommune har valgt å gå videre med Peab K. Nordang for nybygget ved Langhaugen videregående skole. Skolen skal utvides med rundt 90 elevplasser, til totalt 720.

Utbyggingen omfatter nytt undervisningsbygg for musikk, dans, idrett og realfag, utearealer og forbindelse mellom nybygget og eksisterende bygg. Nå skal bygget utvikles videre i samspillsfasen, som varer frem til mars 2023. Parallelt gjennomføres et reguleringsarbeid før byggingen kan starte. Dersom reguleringsarbeidet går som planlagt, blir det byggestart høsten 2023, og åpning mot slutten av 2025.

Etter en pris- og designkonkurranse er Peab K. Nordang valgt videre til samspillsfasen.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på anbudet, og har vært spente på hvem fylkeskommunen ville velge videre. Vi er strålende fornøyd med å bli tildelt samspillskontrakten, sier distriktssjef Magnus Mjelstad i Peab K. Nordang. Han understreker at godt samarbeid og innsats fra mange involverte førte frem til løsningsforslaget som til slutt vant konkurransen.

– Jeg må trekke frem Ola Roald Arkitekter, som har tegnet dette fantastiske skolebygget, og landskapsarkitektene TAG arkitekter. I tillegg har Tevas bidratt godt på tekniske fag og Brekke & Strand på akustikk. Langhaugen vgs er en skole for musikk, dans og drama. Bygget skal bestå av blant annet en konsertsal, øvingsrom og dansesaler, så her er det avgjørende med god akustikk, sier Mjelstad.

I en pressemelding fra Vestland fylkeskommune sier eiendomsdirektør Jostein Fjærestad at Peab K. Nordang har levert et prosjekt med særpreg og egenart.

Veksling mellom intime og åpne soner

– Prosjektet har en nytenkende tilnærming, som tilfører mye nytt og mange gode løsninger når det gjelder det eksisterende bygget. I nybygget er det lagt til rette for veksling mellom intime og åpne soner, og hele prosjektet gir en estetisk opplevelse av høy kvalitet. Bygget gir inntrykk av å spille sammen med, men likevel være noe annet enn det eksisterende bygget. Det tilfører noe nytt til omgivelsene, sier Fjærestad.

I tillegg til nybygget skal det eksisterende hovedbygget ved Langhaugen vgs rehabiliteres. Det blir organisert i et eget prosjekt, og er derfor ikke med i kontrakten med Peab K. Nordang.

Utbyggingen av Langhaugen VGS er beregnet å koste rundt 400 millioner kroner.