Boligbygging i Fjøsangerveien siste fredsår

Solheimsgaten 33 under oppføring i 1939. Ukjent fotograf. Stein Thowsens billedsamling, UiB.

Dette bildet er tatt i 1939 og er det siste som er tilført Marcus, billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Fotograf er ukjent, men det tilhører den store billedsamlingen til Stein Thowsen.

Bygget som er under oppføring er Fjøsangerveien 30, ved krysset Fjøsangerveien – Ibsens gate. Blant dem som flyttet inn i bygget var Bien Apotek og Bergens Privatbank. Apoteket ble etablert i 1913 i Solheimsgaten 66, «Johs. Olsens hus», som Solheimsvikens Apotek, men fikk etter departementets samtykke i 1939 lov å flytte til Fjøsangerveien 30. Apoteket ble de første årene skrevet Solheimsvikens  apotek, men dette ble senere endret til Solheimsviken apotek.

Første annonse vi har funnet fra Solheimsvikens apotek, i Arbeidet 23. mars 1914.

Fjøsangerveien 30 ble tegnet av arkitekt Ole Landmark, mens arkitektene Fredrik Arnesen og Artur Darre Kaarbø stod for interiøret. I 1992 ble bygget fredet som et eksempel på god funksjonalistisk arkitektur. Året etter ble Bien Apotek fredet. I 2006 opprettet AS Bien bydelskafé i lokalene til Bien Apotek.

Fikk opprette filialapotek på Nesttun

Solheimsvikens apotek fikk en noe spesiell start: i desember 1913 sa amtmannen i Søndre Bergenhus seg enig med Fana herredsstyre at Nesttun var det beste sted for et apotek i Fana. Kundekretsen ville være ca. 4000 personer, som ville ha en betydelig fordel å ha et apotek på Nesttun fremfor å måtte søke til Bergen.

Innehaveren av Solheimsviken apotek, apoteker Thor Wessel, skrev i april 1915 at om det skulle opprettes et apotek på Nesttun, måtte han få overta det som filial. Apoteket ville ligge i hans oppland hvor han hadde en del kunder. Når apoteket ble mer kjent, ville det ta fra ham en del av hans beskjedne omsetning. Medicinaldirektøren støttet Wessel, mens Bergens kreds av Norges farmaceutiske forening gikk inn for å opprette et selvstendig apotek der «straks eller noget senere».

Herredsstyret ga Solheimsviken apotek tillatelse til å opprette og drive et filialapotek i nærheten av Nesttun jernbanestasjon. Da apoteker Wessel ble forflyttet til Vikersund i 1921 og ny apoteker ble utnevnt etter ham, gikk filialen på Nesttun over til å bli et selvstendig apotek.

Fra 1939 til 1. juli 2001 var Apoteket Biens adresse Fjøsangerveien 30. Da flyttet apoteket til nye lokaler i Solheimsgaten 15. Apoteket heter nå Vitusapotek Bien Bergen.

Norvin Reklamefoto har tatt dette bildet av Fjøsangerveien 30 for Bergens Privatbank. År er ikke oppgitt, men trikkeskinnene og kjøreledningene som var i bruk til 31.12.1965 ligger der fortsatt. Rolf Norvins samling, Billedsamlingen, UiB.