Solheimsgaten 33 under oppføring i 1939. Ukjent fotograf. Stein Thowsens billedsamling, UiB.