Løvstien blir ferdigstilt sommeren 2024 trass i budsjettsprekk

Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det etableres en gangbro som skal stå ferdig sommeren 2024.

Bystyret vedtok på møtet 26. oktober Bergen bystyre at Løvstien etappe 4, delstrekning 2 gjennomføres til en totalkostnad på 111,6 mill. kr. Kostnadsøkningen på 18 mill. innarbeides ved rullering av Handlings- og økonomiplan for årene 2023-2026.

Forventet ferdigstillelse av prosjektet er skjøvet fra desember 2023 til juni 2024, 17 år etter at første etappe var ferdig. Gjennomføring av denne siste delstrekningen på siste etappen av Løvstien er nødvendig for å få nytte godene ved å ha én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.

Det er entreprenørfirmaet Sartor & Drange AS som skal stå for bygging av den 383 meter lange broen i tre og stål. Bedriften har tidligere foretatt sikringsarbeid på Løvstien. Arbeidet skal utføres i samarbeid med stålentreprenøren BSI Service AS.

Bystyret positivt til ferdiggjøring av prosjektet

I merknaden sier bystyret at det er glad for at kommunen klarte å løse utfordringene for å ferdigstille siste strekning av Løvstien. Bystyret ser det som svært positivt at kommunen fant en entreprenør som ønsker å pådra seg dette kompliserte oppdraget. Bystyret understreker at Løvstien nå må prioriteres, og vil når den er ferdigstilt kunne tilby hele befolkningen et nytt, unikt friluftsområde som bidrar til trivsel og helse.

Løvstien etappe 4, delstrekning 2 består av tre deler: A: Turvei fra eksisterende Løvstien etappe 2 til fremtidig brokonstruksjon. B: Konstruksjon mellom delene A og C og C: Turvei fra eksisterende turvei (etappe 4, del 1) til brokonstruksjon.

Del A og C ble ferdigstilt i juni 2022. Del B består av bygging av en brokonstruksjon i stål med tredekke og fundamentert på fjell i den bratte skråningen. Lengden på broen er ca. 383 meter og den skal være 3,75 meter bred.

Svært krevende terreng, dyrere bro

Årsakene til kostnadsøkningen for prosjektet skyldes at arbeidet med delstrekningene A og C ble dyrere enn antatt grunnet svært krevende terreng, samt en betydelig kostnadsøkning tilknyttet del B (brokonstruksjonen) på grunn av økte materialkostnader.

På delstrekning A og C har det vært utfordringer på grunn av svært krevende terreng og bebyggelse rett nedenfor veianlegget. En har hatt krevende fjellsikring, behov for helikoptertransport av materialer, arbeid under høyspentledning og manuelle arbeider med tau og sele, som har blitt mer omfattende enn planlagt og har gitt økte kostnader. Del A og C er ferdigstilt og det er entreprisen for del B (brokonstruksjonen) som gjenstår.

Løvstien etapper. Etappe 4, delstrekning 2, unntatt broen, ble ferdig i sommer. Illustrasjon Eduardo Cofino, Bergen kommune.