Løvstien etapper. Etappe 4, delstrekning 2, ble ferdig i sommer. Illustrasjon Eduardo Cofino, Bergen kommune.