Eksisterende bebyggelse i Stavkirkeveien 11 b skal rives. Foto fra planbeskrivelse.