Brann Stadion og Fridalen fra «Lille Ulrikken»

"Utsikt fra Lille Ulrikken", trolig tatt på 1950-tallet. Fotograf Enoch Djupdræt, Enoch Djupdræts billedsamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet fra «Lille Ulrikken», med to k-er, har fotograf Enoch Djupdræt skrevet «Enerett» på. Ettersom trikken har kommet til Fridalen, må det være tatt etter 1924, trolig omkring 1930. Lille Ulriken var mellom 1920- og -60-tallet et populært navn på det flotte utkikkspunktet 180 meter over havet ved Johan Blytts vei. Fjellet er også kalt Ravneberget, men det har ikke et offisielt navn på www.norgeskart.no.

Sentralt på bildet ligger Brann Stadion, som den gang var et mindre prangende anlegg enn dagens. Den gamle tribunen ble erstattet med en betongtribune før krigen.

For den som ikke ville betale for å komme inn, var det mange muligheter til gratis titting. Landåsbekken, også kalt Hauka, kan sees i utkanten av stadion-området. Den kommer fra Øvre og Nedre Lægdetjern på Ulriken, renner gjennom Christieparken, forbi Brann Stadion og til Haukelandsvannet, som ble neddemmet i etterkrigstiden.

I forgrunnen ser vi Haukelandsveien og trikkesløyfen i Fridalen, som ble tatt i bruk i 1924, med to trikker. Christieparken er så vidt synlig gjennom trærne, men vi ser litt av gårdsanlegget på Christiegården.

Bebyggelsen i St. Olavs vei og St. Halvards vei hadde allerede en mannsalder bak seg, mens boligene på sørsiden av Brann Stadion, Nansens vei, Fridalsveien og Bøkeveien var stort sett av nyere dato. I bakgrunnen ser vi marker på Landås og Fridalen som fortsatt ble holdt i hevd, men hvor storutbyggingen kom kort tid etter at bildet ble tatt. Fridalen skole, som stod ferdig i 1939, er ikke påbegynt.

Fotograf og jernbaneansatt

Enoch Djupdræt (1892-1962) var utdannet marineoffiser og tok i 1936 svennebrev som fotograf i Bergen. Han var ansatt i jernbanen i 40 år, og drev samtidig fotoatelier på Nesttun. I tillegg til oppdragsfotografering fotograferte Djupdræt motiver for postkort. Samlingen hans er en gave fra enken ved hans død. 1296 bilder er digitalisert og kan sees her.