Landtur med kamera til Landåsfjellet og Ulriken

Tur til Landåsfjellet i 1925. Fra venstre Grethe Madsen, Olaf Corneliussen, Erna Corneliussen, Rolf Corneliussen og Ragnvald Corneliussen. Haukelandsvannet og Solheimsvannet i bakgrunnen. Foto Sofus Madsen, Sofus Madsens billedsamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Sofus Madsen (1881-1977) var ikke bare en meget dyktig billedhugger. Han brukte også fotoapparatet flittig. Sofus Madsens samling, i Universitetet i Bergen sin billedsamling, Marcus, omfatter 89 bilder som har Sofus Madsen som fotograf, eller med selvutløser. Mange av bildene er tatt inne på atelieret eller i hagen på eiendommen Stormbakken i Kanonhaugen på Landås.

Madsen tok også med seg kameraet på utflukter i nærmiljøet. Her tar vi med to bilder, ett fra en tur på Ulriken i mai 1917 og ett fra tur til Landåsfjellet i 1925.

På turen til Landåsfjellet i 1925 har Sofus Madsen fått med seg utsikten fra fjellet. Små bygdeveier slynger seg oppover mellom gårdsbrukene Vognstølen, Landåstræet og Lægdene. Åsen i forgrunnen er «Lille Ulrikken» (ofte skrevet med to k-er den gang), også kjent som Ravneberget, med sin imponerende utsikt. På nordsiden av åsen er Haukeland sykehus godt synlig. Om det er en flik av Svartediket vi ser i høyre billedkant eller kun et hvitt felt på bildet er vanskelig å bedømme. I forgrunnen går veiene opp til gårdsbrukene Nordre Landås, Søndre Landås, Landåstræ og Lillehaug.

I bakgrunnen skimter vi sørsiden av Store Lungegårdsvann. Området rundt Haukelandsvannet ligger fortsatt ubebygd. Bebyggelsen ligger hovedsakelig langs og i nærheten av hovedveiene gjennom området, Kronstadveien og Haukelandsveien – Nattlandsveien. Nattlandsveien, fra krysset Haukelandsveien/Slettebakksveien til krysset Birkelundsbakken/Sædalsveien, fikk for øvrig sitt navn først i 1978. Veien er oppkalt etter  Nattlandsgårdene  og var opprinnelig en parsell av Den stavangerske Postvej.

Fjelltur på Ulriken i mai 1917. Fra venstre Johan (1875-1919) og Petra (1874-1970) Corneliussen, Grethe Madsen (født Corneliussen), ukjent mann og gutt, Ragnvald Corneliussen (1877-1951) (bakerst), ukjent kvinne, gutt, mann, Erna Corneliussen (1913-2000) på fanget til sin mor Aagot Corneliussen (1886-1923) og under paraplyen Anna Wilckerling (født Nielsen) (1846-1935) som var mor til Petra og Aagot. Johan, Grethe og Ragnvald er søsken. Foto Sofus Madsen, Sofus Madsens billedsamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

En omtrentlig del av området som er med på bildet. Landåsfjellet til venstre. Utsnitt av kart fra 1907.