Området som er med på bildet. Landåsfjellet til venstre. Utsnitt av kart fra 1907.