Nedsatte priser. Annonse i Morgenavisen 21. oktober 1922.