Også på 17. mai ble det levert ut mat. Annonse BT 16. mai 1918.