Elementfabrikkens stand på ERA-Messen 1937. Foto Ateler KK for Elementfabrikk AS. Nyere KK-samling, UiB.