Området som inngår i planen er på 8,8 dekar og omfatter småhus samt et næringsbygg.