Området som omfattes av planen ligger mellom Minde Allé, Storetveitvegen og næringsbyggene på Mindemyren. Foto Google Earth.