Oversiktsbilde over Storetveithagen. Illustrasjon Nordr.