Møllendal i fugleperspektiv, med Griegakademiet til høyre for den nye gangbroen. Illustrasjon Henning Larsen Architects AS.